Tüketici Bilgilendirme Notu

 

1- Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler Kullanıcılara anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre Kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alışverişlere konu ürün, içerik ve hizmetler, Kullanıcılara teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcılar bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Joygame sitesinden Kullanıcılar tarafından alınan her türlü ürün, içerik veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde Kullanıcıların hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan Joygame sorumlu değildir. Joygame tarafından sunulan her türlü ürünün, içeriğin ve hizmetin yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü Kullanıcılara aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle Joygame tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün, içerik ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

3- Joygame tarafından sunulan oyun, video içerik, kişisel mesajlaşma, fotoğraf paylaşma, kullanıcı profili oluşturma hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında Kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarına aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eylemin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolaylı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağı, telif hakları sahibinin de muvafakati ile Kullanıcıların sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda Kullanıcılar sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.