Kullanıcı Sözleşmesi

www.joyotaku.com ve bu siteden sunulan her nevi hizmet SHR İnteraktif Servisler San. ve Tic. A.Ş.’ye (Kısaca “Joygame” olarak anılacaktır.) aittir. Kullanıcı, üye, oyuncu, cosplayer, tüketici ve site ziyaretçileri (Kısaca “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.) www.joyotaku.com tarafından sunulan ve telif hakları Joygame’e ait olan hizmet, içerik, oyun ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Joygame tarafından aşağıda belirtilmiş olan hizmetler, www.joyotaku.com sitesinde yer alan platform üzerinden sunulacak olup, söz konusu platform PC ve ileride uyumlaştırılmak üzere Samsung Smart TV, mobil aplikasyonlar ve akıllı telefonlardan da takip edilebilecektir.

1. Genel

www.joyotaku.com tarafından platformda Kullanıcılara sunulan her nevi oyun, anime içerikli video, altyazı, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, kişisel mesajlaşma hizmetleri, fotoğraf paylaşım hizmetleri, profil sayfası oluşturma ve takip hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Joygame’in mülkiyetindedir. Joygame bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. Joygame’in anime video içeriği, kişisel mesajlaşma, fotoğraf paylaşma, kullanıcı profili oluşturma ve takip etme kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda Kullanıcıların Joygame’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

 

Joygame tarafından sunulan hizmetlerin ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcılar, bu sözleşmenin yanı sıra Joygame Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler Joygame hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Joygame’e rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

 

Joygame tarafından sunulan hizmetlerin işbu Kullanım Şartlarına aykırı kullanılması halinde Joygame, Kullanıcıların bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Joygame’in bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcıların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Joygame üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında Kullanıcıların zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin Kullanıcılar tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, Joygame hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Joygame aleyhine veya Joygame’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcılar, Joygame tarafından sunulan hizmetlerdeki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan profillerin, paylaşılan fotoğrafların, bilgilerin ve içeriklerin, yazışmaların ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Kullanıcılar, Joygame tarafından sunulan oyunların, videoların, altyazıların, kişisel mesajlaşma ve fotoğraf paylaşım platformunun, oluşturulan profillerin ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.

2. Şartlar

Joygame üzerinden oynanan, izlenen, yüklenen, indirilen ve/veya paylaşılan her nevi uygulama, video, kod, fotoğraf yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslararası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Joygame’in sitede yayınladığı videoların içerikleri, altyazıları ve Joygame tarafından paylaşılan benzer ve/veya bağlantılı içerikler üzerinde FSEK kapsamında işleme, çoğaltma, umuma iletim, dijital iletim gibi mali haklar ile manevi hakları saklıdır.

Joygame tarafından oluşturulan portal, Facebook üzerinden entegre edilmiş bir üyelik sistemine sahiptir. Portala erişim iki tip üyelik sistemi ile sağlanmaktadır. Bunlar:

1-    Normal Üyelik: Ücretsiz üyelik tipidir.

2-    VIP Üyelik: Üç tür üyelik sistemini bünyesinde barındırır. i. 1 aylık VIP üyelik 9TL, ii. 3 aylık VIP üyelik 25 TL, iii. 12 aylık VIP üyelik 70 TL olarak belirlenmiştir. Bu üyeliğe ilişkin ödemeler AVEA, VODAFONE, TURKCELL üzerinden mobil ödeme sistemi kullanılarak tahsil edilecektir.Bu üyelik, portalda Kullanıcılar tarafından oluşturulan profilde daha çok fotoğraf paylaşma, daha çok mesajlaşma, anime içeriğine sahip videoları daha kaliteli izleme imkanına sahip olacaktır. 

Joygame tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla Kullanıcıların gerekli bağlantı, alt yapı ve diğer donanımlara sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini Kullanıcıların yükümlülüğündedir. Bu hususta Joygame’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılarından, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcıların sorumluluğundadır. Joygame tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı Joygame tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcıların Joygame hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Joygame tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerinden istifade edilecektir. Kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Joygame’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunulmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Joygame tarafından oluşturulan platformda sağlanan hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcı hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılamaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Joygame sorumlu tutulamaz.

Joygame tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel kişilikler hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında Kullanıcılar, Joygame tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcıların yarattığı ilgili içerikleri Joygame tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Joygame söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı hesap bilgileri, IP adres bilgileri, ödeme bilgileri ve buna benzer kullanıcı hesabına ait diğer bilgiler savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Kullanıcıların paylaşmış oldukları içerikler, yazışmalar, mesajlar, fotoğraflardan ötürü Joygame’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp münhasır sorumluluk Kullanıcılara aittir.

Joygame sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet, içerik ve ürünlerle bağlantılı olarak Joygame Interactive Services Ltd., Sihirli Kule Bilgi Sistemleri Ltd. ve Joygame'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcılara, yeni ürünler/hizmetler, etkinlikler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması Kullanıcıların bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Joygame sitesi ve Kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Joygame sitesi ürün, içerik ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

www.joyotaku.com ve bağlantılı tüm sayfalarında yayınlanan içerikten, yazışmalardan, fotoğraflardan ve bu içeriğin herhangi bir şekilde 3. bir kişi veya kurumun bir hakkını ihlal etmesinden dolayı Joygame'e karşı sorumluluk tevcih edilemez. Joygame söz konusu yazışmaların, fotoğrafların ve benzer içeriklerin Kullanıcılar tarafından temin edildiğini ilgililere bu sözleşme ile bildirmekte ve herhangi bir hakkının sitedeki bir içerikten dolayı ihlale uğradığını düşünen kişilerin veya kurumların ihbar@joyotaku.com e-mail adresine ilgili içeriği, URL'sini ve şikayet sebebini belirterek bildirmesi halinde ilgili içeriğin, teknik imkanların elvermesi ve şikayeti kabul edilebilir oranda haklı bulunduğunun tespit edilmesi halinde, kaldırılması için gerekli özen ve çabayı sarf edecektir. Bu bildirim yapılmaksızın gündeme getirilecek her nevi yasal girişim hukuka aykırı olup ilgililerin tazminat sorumluluğuna sebep olabileceğinden bu hususta öncelikle Joygame ile iletişime geçilmesi hususu ilgililere önemle duyurulur.

 

Joygame ile Kullanıcıları arasında Joygame tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.