GİZLİLİK İLKELERİMİZ

Gizlilik ilkelerimiz www.joyotaku.com ve bu alan adına bağlı tüm diğer alt alan adlarında ve alt bölümleri ile diğer tüm içeriğinde uygulanmaktadır.


Kullanıcılar; mezkur siteye erişimlerinin sağlandığı esnada kullandıkları bilgilere Joygame tarafından ulaşılacağını, toplanacağını, kullanılacağını ve aktarılacağını herhangi bir sınırlama veya koşul olmaksızın açıkça kabul etmiş olmaktadır. Bu şekilde elde edilen her türlü bilgi yalnızca Joygame tarafından kullanılacak olup hiçbir surette Kullanıcıların aleyhine yahut zararına yol açacak şekilde kullanıma konu edilmeyecektir. İşbu sözleşme ile ulaşılan bilgiler; Joygame tarafından sistemsel veri analizi yapmak, istatistiki veriler hazırlamak ve benzeri amaçlar için kullanılacaktır.

 

www.joyotaku.com, Kullanıcıların kişisel şifrelerinin, ad-soyad bilgilerinin, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi, e-posta adreslerinin, IP adres bilgilerinin, kullanıcı ad ve şifre bilgilerinin, platforma Facebook üzerinden bağlanılması halinde Facebook üyelik bilgilerinin, kredi kart numaralarının ve diğer benzer bilgilerin Joygame tarafından hiçbir şekilde başka yerde yayınlanmayacağını, dağıtılmayacağını veya duyurulmayacağını beyan ve taahhüt eder. Platformda yer alan içerikler ile ilgili çıkabilecek herhangi bir sorunun ivedilikle giderilebilmesi için Joygame, Katılımcıların IP adresini tespit etme ve bunu kullanma hakkını saklı tutar. Aynı zamanda IP adresleri, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Katılımcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Joygame, sınırlı sayıda olmak üzere; yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklar sebebiyle ve/veya yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller hariç olmak üzere Kullanıcıların www.joyotaku.com erişim kapsamında edinilen kişisel bilgileri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacağını, başka yerde yayınlamayacağını, başkalarına aktarmayacağını, satmayacağını, kullandırmayacağını ve duyurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Joygame, Kullanıcıların verdiği ve veri tabanında bulunan tüm bilgileri, süresiz ve herhangi bir bedel ödemeksin alenileştirerek tüm hakları Joygame’e ait olmak üzere istatistiksel bilgilere dönüştürebilme hakkına sahiptir.

 

Kullanıcıların web tabanlı başkaca bir aktivitesinin izlenmesi veya depolanması yahut kullanılması söz konusu değildir. 

 

Kullanıcının, diğer kişi veya kurumlara ait elektronik ortamlarda yer alan veya kendisi tarafından buralarda ifşa edilen veriler ile ilgili kendisi veya 3. Kişiler tarafından mezkur site kapsamında yapılması söz konusu olabilecek işlemlerden ötürü bu Gizlilik Politikası kapsamında Joygame’e karşı bir talep hakkı bulunmamaktadır.

 

Joygame’in Kullanıcılarına sunduğu hizmetin, içeriğin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır

 

Joygame, Kullanıcılara ait kullanıcı bilgilerini üçüncü kişilerin izinsiz erişimine veya uygunsuz kullanımına karşı korumak için önlemler alıyor olmasına karşın, anılan üçüncü kişiler üzerinde denetim sahibi değildir ve Kullanıcılar tarafından kamuya açık platformlara yüklenen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin herhangi bir  sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Kullanıcılar, kendilerine Joygame tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri Joygame tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. Joygame tarafından sunulan her nevi içeriklerde, video içeriklerinde, platformlarda yer alan paylaşımlarda, oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; Kullanıcıların e-posta, ip, kullanıcı adı ve şifresi gibi verilerini sistemin güvenliğini ve devamlılığını sağlamak için inceleyebilir ancak bunları diğer hiçbir kişiye iletemezler.

 

Joygame üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Joygame sorumlu değildir. Joygame güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. Bu güvenlik ilkeleri yalnızca Kullanıcıların Joygame tarafından sunulan hizmetlerden istifade ettikleri sırada güvenliklerinin temini gayesini taşımaktadır.

 

www.joyotaku.com sitesine erişim sağlayan Kullanıcılar kişisel bilgilerinin, yerel mevzuatın ve ilgili Milletlerarası Sözleşmelerin izin verdiği ölçüde ve bunlarda belirtilen sınırlar dairesinde Joygame tarafından kullanılmasına izni vermiş olmaktadır.